Logo Mondieux Madame
MM ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Mondieux Madame


1. Toepasselijkheid

Door het plaatsen van een bestelling bij MM worden de algemene voorwaarden aanvaard.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van MM


2.  Bestellen

U kunt uw bestelling plaatsen op een homeparty. Alle bestellingen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst

De bestelling is geldig zolang dit product in voorraad is. Indien niet meer in voorraad wordt de koper daarvan op de hoogte gebracht. De koper is vrij om zijn bestelling te annuleren of een ander product te kiezen.


3. Prijzen en Aanbod

De prijzen die gelden op het moment van bestelling zijn van toepassing.

Alle prijzen zijn aangeduid in euro inclusief BTW.

De verkoper heeft het recht eventuele fouten te verbeteren.


4. Betalen

Alle aankopen en bestellingen dienen betaald te worden in contanten, bancontact of per overschrijving.

Pas na betaling van het product gaan wij over tot bestelling


5. Afhalen

Een aankoop op een home party kunt u onmiddellijk meenemen

De bestelling gemaakt op een homeparty van MM wordt na ongeveer 6 weken bij de gastvrouw geleverd.

De gastvrouw moet dit zelf verder verdelen.


6. Garantie

De koper heeft het recht om binnen de 7 werkdagen de bestelling te retourneren indien die niet conform de overeenkomst is.

We verzoeken u eerst contact op te nemen met de consulente van de home party.

Indien wij het product in originele staat, niet beschadigd en niet gebruikt ontvangen, mag de koper de handtas ruilen of vervangen door een waardebon.

Er worden geen goederen terug betaald tenzij het gaat over een fabrieksfout en / of kwaliteitsfout gemeld per mail of aangetekend schrijven met foto binnen de 7 dagen na aankoop.


7. Persoonsgegevens

Alle gegevens worden door MM bewaard in een klantenbestand.

MM houdt zich aan de privacywet en zal uw gegevens niet aan derden verstrekken.


8. Aansprakelijkheid

MM is niet aansprakelijk voor schade door verkeerd gebruik van de producten.

MM is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het opsturen van producten.

U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of het product beantwoordt aan de bestelling.

Indien niet, dient  u binnen de 7 werkdagen MM op de hoogte te brengen.


Privacyverklaring MONDIEUX MADAMEUw persoonsgegevens worden door MONDIEUX MADAME – VOF WILLAERT, Stationsstraat nr 62 te Beernm, verwerkt,

voor klantenbeheer op basis van decontractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing  (om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@mondieuxmadame.be.

Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).